Bot Telegram PrimeXBT

Bằng cách tích hợp với Telegram, một ứng dụng nhắn tin, PrimeXBT cho phép người dùng truy cập thống kê tài khoản, quản lý giao dịch, và nhận hỗ trợ trực tiếp thông qua giao diện chat.

Cách Kết Nối Bot Telegram Với Tài Khoản PrimeXBT Của Bạn

Khám phá hướng dẫn chi tiết của chúng tôi về cách kết nối và sử dụng bot giao dịch PrimeXBT qua Telegram.

Bước #1 – Bật 2FA cho Tài Khoản của Bạn

Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo rằng Xác Thực Hai Yếu Tố (2FA) được kích hoạt trên tài khoản PrimeXBT của bạn để tăng cường bảo mật.

Bước #2 – Truy Cập Giao Diện Kết Nối Bot

 • Đăng nhập vào tài khoản PrimeXBT của bạn.
 • Điều hướng đến menu Tùy Chọn Hệ Thống.
 • Nhấp vào nút ‘Kết Nối Bot’ để bắt đầu quá trình.

Bước #3 – Liên Kết Tài Khoản của Bạn

 • Sao chép khóa bí mật số được trình bày cho bạn.
 • Nhấp vào liên kết ‘MyPrimeXBTBot’, điều này sẽ chuyển hướng bạn đến Telegram.
 • Trong Telegram, nhấn ‘START’ để bắt đầu tương tác với bot.
 • Dán khóa bí mật số của bạn vào chat để hoàn thành việc kết nối giữa tài khoản PrimeXBT của bạn và Bot Telegram. Sau khi ủy quyền thành công, bạn sẽ nhận được một thông điệp xác nhận cùng với danh sách các lệnh có sẵn.

Cách Sử Dụng Bot Telegram Để Liên Hệ Hỗ Trợ PrimeXBT

Sau khi kết nối thành công tài khoản của bạn với Bot Telegram, việc liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi trở nên đơn giản:

Khởi Tạo Liên Hệ

 • /help trong chat với bot và làm theo hướng dẫn được cung cấp để bắt đầu một cuộc trò chuyện trực tiếp.
 • Sau đó, bạn sẽ được kết nối với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi qua chat trực tiếp, nơi bạn có thể yêu cầu hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi về bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ PrimeXBT.

Để Ngắt Kết Nối

Nếu bạn muốn chấm dứt liên kết giữa tài khoản PrimeXBT của bạn và Bot Telegram:

 1. Quay lại menu Tùy Chọn Hệ Thống trong tài khoản PrimeXBT của bạn.
 2. Nhấp vào nút ‘Ngắt Kết Nối’ tìm thấy trong mô-đun ‘Bot Telegram’ để kết thúc kết nối với bot một cách an toàn.