Chính Sách Cookie

Chính sách này cung cấp thông tin chi tiết về việc sử dụng cookie trên Trang Web PrimeXBT.

Giới Thiệu:

 1. Hiểu Biết về Cookie:

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn nhằm tăng cường trải nghiệm người dùng bằng cách kích hoạt chức năng của trang web, cải thiện bảo mật và thu thập thông tin tiếp thị.

 1. Sử Dụng Cookie:

PrimeXBT sử dụng cookie để đảm bảo trang web hoạt động đúng cách, để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và để cung cấp nội dung cá nhân hóa.

 1. Các Loại Cookie Được Sử Dụng:
 • Cookie Phiên: Tạm thời được lưu trữ trong bộ nhớ máy tính của bạn và được xóa sau khi đóng trình duyệt.
 • Cookie Lâu Dài: Được lưu trữ trên ổ cứng của bạn cho đến khi chúng hết hạn hoặc được xóa.
 1. Mục Đích của Cookie:
 • Cải thiện chức năng của trang web.
 • Kích hoạt các tính năng và dịch vụ nhất định trên trang web.
 • Thu thập thông tin phân tích và tiếp thị.
 1. Vô Hiệu Hóa Cookie:

Người dùng có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt để ngăn chặn việc lưu trữ cookie, mặc dù điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng của trang web và sự khả dụng của dịch vụ.

 1. Các Cookie Cụ Thể Được PrimeXBT Thiết Lập:
 • Cookie Liên Quan đến Tài Khoản: Cho mục đích đăng ký và quản lý.
 • Cookie Liên Quan đến Đăng Nhập: Để nhớ trạng thái đăng nhập và tránh việc đăng nhập lặp lại.
 • Cookie Liên Quan đến Bản Tin Email và Form: Để nhớ trạng thái đăng ký và chi tiết người dùng cho các tương tác trong tương lai.
 • Cookie Tùy Chọn Trang Web: Để nhớ tùy chọn người dùng cho một trải nghiệm cá nhân hóa.
 1. Cookie Bên Thứ Ba:

Sử dụng cookie bên thứ ba, như Google Analytics, để hiểu việc sử dụng trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng. Những cookie này theo dõi các khía cạnh như thời gian thăm và các lần truy cập trang.

 1. Thông Tin và Hỗ Trợ Bổ Sung:
 • Để có cái nhìn chi tiết hơn về việc quản lý cookie, truy cập www.aboutcookies.org hoặc www.allaboutcookies.org.
 • Liên hệ PrimeXBT để thêm câu hỏi hoặc thông tin tại [email protected].

Danh sách chi tiết này nên cung cấp một cái nhìn toàn diện về Chính Sách Cookie của PrimeXBT.