Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật của PrimeXBT đề ra các quy tắc và nguyên tắc toàn diện cho việc xử lý, bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ người dùng. Những quy tắc này được thiết kế để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý, bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và duy trì sự minh bạch trong các thực hành xử lý dữ liệu. Dưới đây là giải thích chi tiết về mỗi điểm được nêu ra trong chính sách bảo mật:

 1. Thu Thập Dữ Liệu và Mục Đích

PrimeXBT thu thập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, tuân thủ các yêu cầu pháp lý, cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của người dùng, cải thiện các dịch vụ được cung cấp, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên nền tảng, và đảm bảo an toàn cho các dịch vụ của mình. Việc thu thập dữ liệu cá nhân này cho phép PrimeXBT cung cấp, cá nhân hóa và nâng cao các dịch vụ của mình dựa trên sự tương tác và sở thích của người dùng.

 1. Loại Dữ Liệu Được Thu Thập
 • Thông Tin Chung: Bao gồm các định danh duy nhất, loại trình duyệt và cài đặt, loại thiết bị và cài đặt, thông tin hệ điều hành, thông tin mạng di động, số phiên bản ứng dụng, và chi tiết về tương tác của người dùng với dịch vụ.
 • Thông Tin Cụ Thể của Khách Hàng: Để tạo một tài khoản, người dùng phải cung cấp tên người dùng, email và mật khẩu. PrimeXBT cũng có thể yêu cầu thông tin bổ sung như tên, họ, chi tiết liên lạc, ngày sinh, thông tin tài chính, nghề nghiệp, dữ liệu vị trí, kinh nghiệm giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa.
 • Hành Động Thực Hiện trên Nền Tảng: Thông tin về sản phẩm được giao dịch, dữ liệu giao dịch và đầu tư lịch sử, sở thích của người dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ cụ thể, và tương tác của người dùng trong nền tảng.
 • Tài Liệu KYC: Để tuân thủ luật chống rửa tiền, PrimeXBT có thể yêu cầu tài liệu định danh như hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ căn cước quốc gia, hóa đơn tiện ích, xác nhận nguồn gốc của quỹ, và các tài liệu liên quan khác.
 1. Sử Dụng Cookies

PrimeXBT sử dụng cookies để phân biệt người dùng, nâng cao trải nghiệm trang web, và cho mục đích phân tích. Khi truy cập và sử dụng trang web PrimeXBT, người dùng đồng ý với việc sử dụng cookies, giúp nền tảng cung cấp nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa hơn.

 1. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Thông tin được thu thập được sử dụng để cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ, thực hiện yêu cầu của người dùng, tiến hành nghiên cứu và phát triển dịch vụ mới, phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận, cá nhân hóa dịch vụ bao gồm quảng cáo mục tiêu, và liên lạc với người dùng về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi và sự kiện.

 1. Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân

PrimeXBT có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, các môi giới giới thiệu, các đối tác liên kết, các bộ xử lý thanh toán, các kiểm toán viên, các cơ quan quản lý, và những người khác khi cần thiết để cung cấp dịch vụ của mình, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, hoặc với sự đồng ý của người dùng. Điều này bao gồm việc chia sẻ thông tin cho các dịch vụ hành chính, CNTT, phân tích, tài chính, tuân thủ quy định, và tối ưu hóa tiếp thị.

 1. Chuyển Dữ Liệu Quốc Tế

Dữ liệu cá nhân có thể được chuyển đến và xử lý tại các quốc gia bên ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu u (EEA). PrimeXBT đảm bảo rằng việc chuyển giao như vậy được thực hiện một cách an toàn và tuân thủ các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn chính sách bảo mật.

 1. Biện Pháp Bảo Vệ Dữ Liệu

PrimeXBT cam kết thực hiện và duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo mức độ an toàn phù hợp với rủi ro, bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi việc phá hủy, mất mát, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép một cách vô tình hoặc bất hợp pháp.

 1. Quyền của Người Dùng

Người dùng có các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ, bao gồm quyền được thông tin về việc thu thập dữ liệu, truy cập dữ liệu cá nhân của mình, yêu cầu sửa chữa dữ liệu không chính xác, và nhiều hơn nữa. PrimeXBT cung cấp các cơ chế cho người dùng để thực hiện những quyền này.

 1. Sửa Đổi Chính Sách

PrimeXBT bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật khi cần thiết. Người dùng sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi đáng kể nào thông qua các bản cập nhật được công bố trên trang web hoặc qua email.

 1. Thông Tin Liên Lạc

Đối với các câu hỏi hoặc mối quan tâm liên quan đến Chính Sách Bảo Mật, người dùng có thể liên hệ với PrimeXBT qua các chi tiết liên lạc được cung cấp, đảm bảo một kênh giao tiếp liên quan đến vấn đề bảo mật.

Tổng quan chi tiết này bao gồm cam kết của PrimeXBT về quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định, đảm bảo thông tin cá nhân của người dùng được xử lý một cách cẩn thận và minh bạch.